Ημέρα: 5 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 321 / 11.11.2020 ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ...

Close