Βασίλης Α. Υψηλάντης: Δημιουργία Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών στο Γ.Ν. της Ρόδου και αίτημα για κάλυψη των κενών θέσεων

Βασίλης Α. Υψηλάντης: Δημιουργία Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών στο Γ.Ν. της Ρόδου και αίτημα για κάλυψη των κενών θέσεων

Βασίλης Α. Υψηλάντης: Δημιουργία Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών στο Γ.Ν. της Ρόδου και αίτημα για κάλυψη των κενών θέσεων

Βασίλης Α. Υψηλάντης: «Δημιουργία Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών στο Γ.Ν. της Ρόδου και αίτημα για κάλυψη των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν».

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των μελών της Κ.Ο. της ΝΔ με τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με το νομοσχέδιο « Δημιουργία μονάδων αγγειακών εγκεφαλικών» αλλά και γενικότερων ζητημάτων για την υγειά.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εξήρε την απόφαση της Κυβέρνησης για την δημιουργία των μονάδων αυτών και την επιλογή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου να αποκτήσει Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών (ΜΑΕ). Αναφερόμενος στο πρόβλημα της συνταξιοδότησης, στα τέλη του χρόνου, πολλών ιατρών του Γ. Ν. Ρ. ανέφερε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου είναι δυναμικότητας 360 κλινών. Οι ανάγκες σε ιατρικό δυναμικό είναι αυξημένες λόγω του ότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο στο Νότιο Αιγαίο με δυναμικότητα άνω των 360 κλινών και νοσοκομείο αναφοράς των γειτονικών νησιών με εκατοντάδες διακομιδές κατ΄έτος. Στο τέλος του τρέχοντος έτους λόγω του ότι συμπληρώνει το 67ο έτος της λειτουργίας του έξι (6) ιατροί των ειδικοτήτων: Παθολογίας, Χειρουργικής, ΩΡΛ και Παιδιατρικής, το Γ. Ν. Ρ. κινδυνεύει να στερηθεί των σημαντικών αυτών ειδικοτήτων, λόγω της αβέβαιης έγκυρης πρόσληψης ιατρών των αντίστοιχων ειδικοτήτων μέχρι το τέλος του χρόνου.

Για τον λόγο αυτό ο Βασίλης Α. Υψηλάντης πρότεινε:

1.Να συμπεριληφθούν οι ειδικότητες της Γενικής Παθολογίας, Γενικής Χειρουργικής, Παιδιατρικής και ΩΡΛ στις ειδικότητες ιατρών ΕΣΥ που μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους και μετά τη  συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας τους και

2.Να επεκταθεί το όριο της δυναμικότητας Νοσοκομείων νησιωτικής χώρας (άνω των 360 κλινών) για τις λοιπές ειδικότητες Ιατρών ΕΣΥ.

Το ίδιο θέμα έθεσε με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν τα δύο αυτά συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο ο βουλευτής Δωδεκανήσου ζήτησε οι διευθυντές των μονάδων θα έχουν την ειδικότητα του νευρολόγου να τυγχάνουν ειδικών σεμιναρίων, για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων τους . Συνέστησε μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή να υπάρχει στενότερη συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Close