Προσλήψεις στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου

Προσλήψεις στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου

Προσλήψεις στην Α΄ και Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης με δήλωσή του εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόσληψη προσωπικού στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΥπαστυνόμοι(άρθρου 7 παρ. 7 Ν. 3686/2008 όπως ισχύει με το Π.Δ. 82/2021) ΘΕΣΕΙΣ
Ανθ/μοι – Αρχ/κες (Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει με το Π.Δ. 82/2021) ΘΕΣΕΙΣ:
Ανθ/μοι (άρθρου 9Ν3686/2008- Αρχ/κες- Υπαρχ/κες (άρθρου 12 Ν.3686/2008) Αστ/κες, όπως ισχύει με το ΠΔ 82/20021. ΘΕΣΕΙΣ:
Α΄Δ. Α. Δωδ/σου1213
Β΄Δ. Α. Δωδ/σου1114

Close