Η ΝΔ δίνει λύσεις στα μεγάλα και τα σημαντικά που απασχολούν το λαό μας. Επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα, στη Σύμη και σε άλλα νησιά μας, λόγω της επικαλούμενης κυριότητας του Δημοσίου στη βάση του τεκμηρίου, το πρόβλημα των δασωμένων αγρών και ελαφρύνονται οικιακοί καταναλωτές από επιβαρύνσεις στο ρεύμα

Η ΝΔ δίνει λύσεις στα μεγάλα και τα σημαντικά που απασχολούν το λαό μας. Επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα, στη Σύμη και σε άλλα νησιά μας, λόγω της  επικαλούμενης κυριότητας του Δημοσίου στη βάση  του τεκμηρίου, το πρόβλημα των δασωμένων αγρών και ελαφρύνονται οικιακοί καταναλωτές από επιβαρύνσεις στο ρεύμα

Η ΝΔ δίνει λύσεις στα μεγάλα και τα σημαντικά που απασχολούν το λαό μας. Επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα, στη Σύμη και σε άλλα νησιά μας, λόγω της επικαλούμενης κυριότητας του Δημοσίου στη βάση του τεκμηρίου, το πρόβλημα των δασωμένων αγρών και ελαφρύνονται οικιακοί καταναλωτές από επιβαρύνσεις στο ρεύμα

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και  Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για το ΝΣ που εισάγει τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πλέγμα εκείνο των διατάξεων για την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τους Συστήματος, μέσω του Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «GR-ecoislands».  

Αναφέρθηκε επίσης στις πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις σχετικές τροπολογίες  βάσει των οποίων:

1ον) Επιλύονται τα ζητήματα αντιμετώπισης των εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι οποίες εμφανίζονται επί του περιεχομένου των ολικώς ή μερικώς κυρωμένη δασικών χαρτών να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, ενώ έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Συνάμα, αποσαφηνίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας και ανακαλούνται τυχόν εκδοθέντα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής.  

Με το προτεινόμενο άρθρο 2 επιδιώκεται η εφαρμογή και υλοποίηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ρύθμισης για τους δασωθέντες αγρούς (άρθρο 67 ν. 998/1979 (Α’ 289) όπως αυτό αντικαταστάθηκε άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) που επιλύει ζήτημα αμφισβήτησης κυριότητας των αγρών αυτών από Δημόσιο. Ειδικότερα, ρύθμιση του άρθρου 67 ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας δασωθέντων αγρών, εκτός αν υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία κυριότητάς του, πέραν του τεκμηρίου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή του κυρωμένου δασικού χάρτη. Με την εν λόγω ρύθμιση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωθέντων αγρών αποκαθίσταται, υπέρ των ιδιωτών κυρίων αυτών, εφόσον το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, με τρόπο άμεσο  και  με διαδικασίες μη χρονοβόρες ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

Τέλος, για τις εκκρεμείς αγωγές και αιτήσεις προβλέπεται ότι Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από τις ασκηθείσες αγωγές παρ. 2 και τις αιτήσεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) που αφορούν στην διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών για δασωμένους αγρούς με μόνη επίκληση του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Ειδικά η ρύθμιση αυτή αφορά το χρόνιο πρόβλημα στη Σύμη και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

2ον) Με άλλη τροπολογία επιτυγχάνεται η ελάφρυνση των οικιακών καταναλωτών, που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, εξαιτίας των  συνθηκών , έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την αύξηση κόστους ρεύματος για λογαριασμό της κύριας κατοικίας τους, που έχουν εκδοθεί από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, η οποία δεν έχει καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος είτε από τους παρόχους. Αφορά οικιακούς καταναλωτές με ετήσιο καθαρό εισόδημα, φοιτητές που σπουδάζουν εκτός κύριας κατοικίας και που έχουν υποβάλει δήλωση μετά το 2020, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό.

Οι σημαντικές αυτές τροπολογίες καθώς επίσης και η διαβεβαίωση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Αμυρά στον Βουλευτή Δωδεκανήσου ότι έως τα τέλη Μαίου μπορούν απλά οι πολίτες που θέλουν να κάνουν προσφυγή για τους δασικούς χάρτες να την υποβάλουν. Τα δε σχετικά συνοδευτικά έγγραφα  θα μπορέσουν να τα προσκομίσουν και μετά την λήξη της προθεσμίας. Αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης με δηλώσεις του εξήρε τα μέτρα αυτά που ανακουφίζουν πολλούς Δωδεκανήσιους χάρη στην ανταπόκριση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στα προβλήματα του λαού μας.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου είναι η ακόλουθη:

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Είναι γνωστό ότι η Μεσόγειος αποτελεί το hot spot των κλιματικών αλλαγών. Οι δε χώρες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή οφείλουν όχι απλώς να εφαρμόσουν κάποια περιβαλλοντική ή κλιματική πολιτική, αλλά στην κυριολεξία να αλλάξουν τα πάντα στον τομέα. Στα πλαίσια αυτά, η Ε.Ε με το EU Green Deal επιδιώκει μια οριζόντια περιβαλλοντική πολιτική που θα επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε,  δεδομένου ότι και οι συνθήκες θα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που βιώνουμε τώρα. Η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων κρατών. Η ΕΕ και μαζί της η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές κατά 55% μέχρι το 2030 και στο μηδέν μέχρι το 2050. Με συντονισμένες παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα, την οικονομική δραστηριότητα, τις υποδομές και εν τέλει την κοινωνική συνοχή και τη θωράκιση της στις αλλαγές που επέρχονται.

Έτσι σήμερα η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται να υιοθετήσει τον Πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Το νομικό δηλαδή εκείνο πλαίσιο που θέτει στόχους τέτοιους προκειμένου ακριβώς να υλοποιηθούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί αντίστοιχα. 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σταδιακός μετριασμός των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας, κατά 1,5ο C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων που κυρώθηκε στη χώρα μας με το ν. 4426/2016 και του Κανονισμού της ΕΕ 2021/1119 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2021.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, προβλέπονται ενδιάμεσοι μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναρρύθμισης, μέσω του μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας, δείκτες παρακολούθησης της σχετικής προόδου, διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου, αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης πρόσθετων μέτρων αλλά και οι βασικοί άξονες πολιτικής λαμβάνονται υπόψιν και εξειδικεύονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Θεσμοθετείται έτσι η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου  να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις. 

Στο ΝΣ υπάρχει πρόβλεψη διακοπής των λιγνιτικών μονάδων έως την 31 Δεκεμβρίου 2028, με ρήτρα επανεξέτασης το 2025 και προϋπόθεση την διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για την ηλεκτροκίνηση, μέτρα για τη μείωση εκπομπών του θερμοκηπίου στα κτίρια με την απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025, χρήσης πετρελαίου θέρμανσης αναμεμειγμένου με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30% από το 2020 και στα ειδικά κτίρια από 1.1.2023 υποχρεωτικής  τοποθέτησης  συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά ή θερμικά ηλιακά συστήματα που να αντιστοιχούν στο 30% της κάλυψης.

Ειδικές επίσης προβλέψεις γίνονται για τις επιχειρήσεις ώστε όλες οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, από 1.1.2024, υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν ποσοτική καταγραφή μειώσεων ή αυξήσεων εκπομπών CO2, που θα προκύψουν από τη λειτουργία του έργου και οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης. 

Θα ήθελα, να σταθώ ιδιαιτέρως, ως Δωδεκανήσιος βουλευτής, στο πλέγμα εκείνο των διατάξεων για την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τους συστήματος, μέσω του Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «GR-ecoislands». Ήδη έχουμε την πρώτη συστηματική προσπάθεια στην Αστυπάλαια αλλά και στην Τήλο , την Χάλκη, την Νίσυρο  και εύχομαι σύντομα να ακολουθήσουν και τα άλλα νησιά μας. Στην προσπάθεια αυτή προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού αναδόχου μελετών, έργων και παρεμβάσεων ενεργειακής μετάβασης και αειφόρου ανάπτυξης στο κατά περίπτωση νησί ή σε ομάδα αυτών. Προβλέπεται παράλληλα η προώθηση συγκεκριμένων μέτρων με στόχους την επιτάχυνση της διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τον εξηλεκτρισμό των θαλασσίων μεταφορών, με σκοπό την μείωση κατά 80% των εκπομπών, σε σχέση με το 2019, έως το 2030 στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ενώ από 1.1.2030 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, εκτός περιπτώσεων διακινδύνευσης της ασφάλειας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τέλος, προβλέπεται η διαδικασία καθορισμού της ανώτατης τιμής υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών, που αφορούν την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, δυνάμει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμμόρφωση με την 9886/21.12.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για κρατικές ενισχύσεις.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, με το υπό ψήφιση ΝΣ, επιδιώκεται βραχυπρόθεσμα η σταδιακή μετάβαση της οικονομίας της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα με τον πλέον περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και η διασφάλιση σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να υπάρχει η αναγκαία προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμα η επίτευξη, έως το 2050, της κλιματικής ουδετερότητας και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στην αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή, βιώσιμα, δίκαια και αποδοτικά. 

Είναι μια στάση όχι μόνον ευθύνης αλλά και επιβίωσης, την οποία οφείλουμε όχι μόνον να εμπεδώσουμε και να υπηρετήσουμε αλλά και ως πολίτες να την πάρουμε ένα βήμα γρηγορότερα παραπέρα.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες που απεγκλωβίζουν σοβαρά τμήματα του Ελληνικού λαού. Αναφέρομαι στην εξαίρεση από την αναδάσωση εκτάσεων που εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις. Με άμεσες διαδικασίες αποσαφηνίζονται τα ιδιόκτητα δικαιώματα ιδιωτών που διαθέτουν τίτλους κυριότητας σε αγρούς που δασώθηκαν και που το Ελληνικό Δημόσιο εμφαίνονταν ως κύριος σ΄αυτές τις ιδιοκτησίες, μόνον στην επίκληση του τεκμηρίου κυριότητας. Και η δεύτερη, στην ελάφρυνση των οικιακών καταναλωτών, και ιδίως των νοικοκυριών με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που έχουν επιβαρυνθεί από 1/12/2021 έως και 31/05/2022 και δεν έχει δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το Κράτος, είτε από τους παρόχους. 

Close