Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στον Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη.

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στον Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη.

Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας στον Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη.

Ερωτήσεις κατέθεσε ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Με την πρώτη ερωτά το αρμόδιο υπουργείο για την κάλυψη κενών που δημιουργήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου λόγω των μη εμβολιασμών υπαλλήλων αλλά και για την πρόβλεψη θέσης Ρευματολόγου στο Νοσοκομείο της Ρόδου που ικανοποιήθηκε. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα είχε υποβάλει η Πρόεδρος του Σωματείου «ΘΑΛΕΙΑ» και υποστήριξε και διεκδίκησε ο Βασίλης Α. Υψηλάντης. 

Η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι η ακόλουθη:

«Απαντώντας στην με αρ. 9260/23-9-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Β.-Ν. Υψηλάντη, σχετικά με κάλυψη κενών θέσεων στο ΓΝ Ρόδου και πρόταση θεσμοθέτησης ιατρού Ρευματολόγου στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, σας γνωρίζουμε ότι:

Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έχουν περιέλθει αιτήματα της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού κλάδων ΤΕ Οικονομικού/Λογιστικής (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β’ τάξης) και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό Τραπεζοκόμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ρόδου.

Ωστόσο, στο πλαίσιο στάθμισης των ιδιαίτερα οξυμένων αναγκών του συνόλου των φορέων του Ε.Σ.Υ., λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεδομένου ότι το υπόλοιπο θέσεων επικουρικού προσωπικού προς κάλυψη που προβλέπεται στη σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 έχει απομειωθεί σημαντικά, τα εν λόγω αιτήματα τελούν προς το παρόν υπό αξιολόγηση.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί στο ΓΝ Ρόδου, από τους πίνακες του λοιπού επικουρικού προσωπικού, 26 άτομα με συμβάσεις 3 μηνών, λόγω του μέτρου της αναστολής εργασίας του ανεμβολίαστου προσωπικού.

Όσον αφορά στη θεσμοθέτηση οργανικής θέσης ιατρού Ρευματολόγου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μετά από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων Διοίκησης (Νοσοκομείο, ΥΠΕ) έχει ήδη προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης εκ του νόμου Κοινής Απόφασης Ανακατανομής (κατάργηση/σύσταση) κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, στο ΓΝ Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», σύμφωνα με την οποία συστήνεται στο Νοσοκομείο μία (1) θέση Ρευματολογίας. Η Απόφαση έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.»

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Εξάλλου με άλλη ερώτησή του ο Βασίλης Α. Υψηλάντης επανάφερε, για μια ακόμα φορά, το πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγων στο Γ. Νοσοκομείου Ρόδου.

Για το θέμα αυτό έλαβε την ακόλουθη απάντηση:

« Απαντώντας στην με αρ. 9289/24-9-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Β.-Ν. Υψηλάντη, με θέμα «Κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Αναισθησιολογικού τμήματος του ΓΝ Ρόδου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

- Ζητήθηκε η συμμετοχή ιατρών με σχέση παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) και δεν υπήρξε ανταπόκριση.

- Εξασφαλίσθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για πρόσληψη ενός (1) τουλάχιστον επικουρικού ιατρού, εφόσον υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον.

Επιπλέον, την τελευταία διετία προσλήφθηκαν μετά από προκηρύξεις δύο (2) ιατροί ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β ́ και ένας (1) ιατρός ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α ́, εκ των οποίων οι δύο παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους.

Επίσης, κατά τα έτη 2020 και 2021 έχουν πραγματοποιηθεί ανά έτος 10 μετακινήσεις ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας από άλλα Νοσοκομεία για διάφορα χρονικά διαστήματα.

Τέλος, με την αρ. 19875/14-9-2021 προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί δύο (2) θέσεις ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β ́.»

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Close