Δεκτό το αίτημα για εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνόμων των μικρών νησιωτικών δήμων

Δεκτό το αίτημα για εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνόμων των μικρών νησιωτικών δήμων

Δεκτό το αίτημα του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνόμων των μικρών νησιωτικών δήμων μέχρι 5000 κατοίκους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης, πρόεβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την αποδοχή του αιτήματος που διατύπωσα, στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη συζήτηση του σ.ν Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες, για την εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνόμων που υπηρετούν στους μικρούς νησιωτικούς δήμους. Συγκεκριμένα με προσθήκη-νομοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόμου, που προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 81 θέση σε διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνόμων, εξαιρούνται και μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ή ΥΕ) στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της, οι δημοτικοί αστυνόμοι που υπηρετούν σε Δήμο που έχει κάτω από 5.000 μόνιμους κατοίκους.»

Close