ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔ/ΝΗΣΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔ/ΝΗΣΑ

Ο Βασίλης Υψηλάντης τοποθετήθηκε για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας των Δωδεκανήσων και το επίπεδο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Η δήλωσή του ήταν η ακόλουθη:

Είμαι υποχρεωμένος, όπως έπραξα ένα χρόνο πριν την εκδήλωση της μεγάλης φωτιάς στη Ρόδο το 2008, ως επικεφαλής τότε της μειοψηφίας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου, να θέσω και σήμερα τα ακόλουθα ερωτήματα :
1.) Ποιό το επίπεδο ετοιμότητας των δομών πολιτικής προστασίας στα νησιά μας;
2.) Υπάρχουν ενεργά τοπικά ή περιφερειακά σχέδια πολιτικής προστασίας;
3.) Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δύσκολες περιοχές όπως για παράδειγμα η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, Λίνδος, οικισμοί αποκλεισμένοι από κτίσματα;
(4.) Υπάρχουν και που μέσα πρόληψης και αντιμετώπισης. τέτοιων δύσκολων καταστάσεων (π.χ κρουνοί 6-8 bar, λογισμικά λήψης πληροφοριών εκδήλωσης πυρκαγιών, πυροσβεστικά που έχουν δωρηθεί στο παρελθόν κλπ).
Τέλος θεωρώ ότι μετά πρόσφατη πυρκαγιά στις Κάτω Πέτρες και την Ακρόπολη της Ρόδου θα πρέπει να ξανακοιταχτεί το θέμα των κατολισθήσεων από τις βροχές.

Close