Απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην αναφορά για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην αναφορά για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην αναφορά για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου

Απάντηση στην με αρ. 1366/2-2-2022 αναφορά, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλειο Νικόλαο Α. Υψηλάντη, με θέμα «Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλύμνου», και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 11099/25-2-2022 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, δόθηκε από το Υπουργείο Υγείας .

Η αναφορά είχε κατατεθεί κατόπιν της από 13.12.2021 επιστολής του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου «ΣΚΕΥΟΣ ΖΕΡΒΟΣ» και αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής αλλά και την εν γένει λειτουργία του Νοσοκομείου Καλύμνου.

Στην απάντηση επισημαίνεται ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και γίνεται κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ενισχυθεί το Νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα με την καρδιολογική κλινική, το Νοσοκομείο Καλύμνου δεν έμεινε ούτε λεπτό χωρίς καρδιολόγο.

Επιπρόσθετα ότι οι προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Καλύμνου λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Close