Απάντηση του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κω

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κω

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κω

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλης Α. Υψηλάντης, έλαβε απάντηση στην κοινοβουλευτική αναφορά που είχε απευθύνει προς το Υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κω καθώς και για την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ψύξης στο χώρο της Μ.Τ.Ν.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το Νοσοκομείο από 1-2-2020 έχει προκηρύξει την 2η Οργανική θέση μόνιμου Νεφρολόγου και αναμένει την επιλογή του επιτυχόντα από το σχετικό συμβούλιο επιλογής της ΥΠΕ (Αριθμός προκήρυξης αρ. πρωτ. Γ.Π. 1200/11-2-20/ΑΔΑ : 6Ε4Ν46904Τ-ΔΞΔ).

Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) του Νοσοκομείου συνδράμει και ιατρός Γεν. Ιατρικής ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και βραχυχρόνιες μετακινήσεις ιατρών Νεφρολογίας από το Γ.Ν. Ρόδου. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο πρόσληψης από το εν λόγω Νοσοκομείο, νοσηλευτικού προσωπικού εκτάκτως με 3μηνες συμβάσεις για αναπλήρωση των ανεμβολίαστων μόνιμων υπαλλήλων, η Μ. Τ. Ν. θα ενισχυθεί και με νοσηλευτικό προσωπικό. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ψύξης στην Μ.Τ.Ν. έχει γίνει ανάθεση μελέτης σε Μηχανολόγο, ώστε να προχωρήσει η κατάλληλη εγκατάσταση.

Close