Ημέρα: 27 Μαρτίου 2021

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ»

Τα μεγάλα αιτήματα για τα Δωδεκάνησα προβάλλονται και διεκδικούνται σωστά και έγκαιρα. Με προτάσεις, ενέργειες, προσωπικό κόπο και όχι επικοινωνιακούς όρους. Οι βελτιώσεις, σε σχέση και με τα προβλήματα της Δωδεκανήσ ...

Close