Ημέρα: 29 Ιουλίου 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔ/ΝΗΣΑ

Ο Βασίλης Υψηλάντης τοποθετήθηκε για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας των Δωδεκανήσων και το επίπεδο στο οποίο αυτή βρίσκεται. Η δήλωσή του ήταν η ακόλουθη: Είμαι υποχρεωμένος, όπως έπραξα ένα χρόνο πριν την εκδήλωσ ...

Close