ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΜΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΜΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΣΚΡΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΜΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου και κοσμήτορας της Βουλής, Βασίλης Υψηλάντης, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά και μετά από συζήτηση, έδωσαν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των δασικών χαρτών στα Δωδεκάνησα. 

Συγκεκριμένα:

  • Δίνεται η δυνατότητα σχετικά με τα ζητήματα που προέκυψαν για όσους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας δεν προχώρησαν, στις προβλεπόμενες από το Νόμο προθεσμίες, σε υποβολή αντίρρησης κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας και οι ιδιοκτήτες γης, που βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους στους αναθεωρημένους δασικούς χάρτες, τονίστηκε η δυνατότητα της ατελούς διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, με θετικό για τον πολίτη περιεχόμενο. Όσα δεν γίνουν με τη διαδικασία αυτή δεκτά, παραπέμπονται αυτοδικαίως (αλλά όχι ατελώς) στις νέες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για εξέταση ως αντιρρήσεις. 
  • Θεσπίζεται η εξαίρεση της Δωδεκανήσου από τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 998/1979 σύμφωνα με το οποίο υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων.
  • Καταργείται ή αναμορφώνεται η διάταξη της παραγράφου. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016, ώστε είτε να επανισχύσει είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Close