Στην Ολομέλεια για το ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και την διάταξη εξαίρεσης από τα δασικά των δασωμένων αγρών - Αίτημα για παράταση των ενστάσεων

Στην Ολομέλεια για το ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και την διάταξη εξαίρεσης από τα δασικά των δασωμένων αγρών - Αίτημα για παράταση των ενστάσεων

Στην Ολομέλεια για το ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και την διάταξη εξαίρεσης από τα δασικά των δασωμένων αγρών – Αίτημα για παράταση των ενστάσεων

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, Κοσμήτορας και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής μίλησε στο ΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ο κ. Υψηλάντης εστίασε την ομιλία του σε 3 σημεία.

Πρώτον στην διάταξη για το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή (δασωμένους αγρούς) με την εξαίρεση  τους από τον χαρακτηρισμό ως δάσους. Αίτημα που ικανοποιείται μετά από 45 χρόνια με την σχετική διάταξη. Στην ομιλία του ζήτησε εκτός από τις αεροφωτογραφίες να ισχύουν και άλλα αποδεικτικά μέσα που θα αποδεικνύουν τον δασωμένο αγρό.

Απευθυνόμενος στον αρμόδιο υφυπουργό κ. Αμυρά ζήτησε την παράταση στις ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες στα Δωδεκάνησα.

Για την χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης Ομογενών και ειδικά για τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και από την πρώην Σοβιετική Ένωση εξήρε το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατά 1/30 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής την Ελλάδα, αντί κατά 1/450 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα ετών διαμονής στην Ελλάδα, όπως γενικά ισχύει, με έτος αφετηρίας υπολογισμού το 1992. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται αναλογικά μέχρι και το 2032, οπότε εφαρμόζονται οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης. Από 1.1.2022 επανυπολογίζεται αναδρομικά το ποσό της εθνικής σύνταξης με βάση τα τριάντα έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής για τους ομογενείς και τα δικαιούχα αυτών πρόσωπα.

Τέλος επεσήμανε ως θετικό μέτρο την παράταση των συμβάσεων εργασίας για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήξης τους που συνήφθησαν στα πλαίσια των δράσεων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίηση.

Close