Ο ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης στην τελευταία ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση στην ολομέλεια της Βουλής τόνισε την ανάγκη έντασης της προσπάθειας για να επιστρέψει και η νησιωτική Ελλάδα στην κανονικότητα. Με την επαναφορά, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, σε όλα εκείνα που απέχουν τουλάχιστον 120 ν.μ από τον Πειραιά, τη διευκόλυνση των μεταφορών, την ενίσχυση των κρίσιμων έργων υποδομής, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας στα νησιά μας, με πλήρη συνείδηση των προοπτικών αλλά και των δυσκολιών του τόπου μας.

Η ομιλία του Βουλευτή Δωδεκανήσου είναι η ακόλουθη:

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Σήμερα ολοκληρώνεται η κατ’ άρθρον εξέταση όλων των αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος, στη συζήτηση των οποίων είχα τη μεγάλη τιμή να πάρω μέρος ενεργά με παρεμβάσεις αλλά και με προτάσεις. Το ίδιο έπραξα και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στις εβδομήντα και πλέον ώρες συζήτησης.

Ως εκπρόσωπος της Νησιωτικής και Παραμεθόριας Πατρίδας μας, των νησιών του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, κατέθεσα μία πρόταση–δέσμευση που δίχως μικροπολιτικές σκοπιμότητες ήλπιζα να υιοθετηθεί με την ευρύτατη μάλιστα δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η πρόταση μου αφορούσε την επαναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 101 παρ.4 αναφορικά με τα δομικά κριτήρια του νομοθετικού σχεδιασμού και των εκτελεστικών πρακτικών για τις πλέον ευάλωτες περιοχές της χώρας. αναφορικά με τα δομικά κριτήρια του νομοθετικού σχεδιασμού και των εκτελεστικών πρακτικών για τις πλέον ευάλωτες περιοχές της χώρας μας, νησιωτικές και ορεινές, που διεκδικούν την ισότητα τους μέσα από τις ιδιαιτερότητες τους, οι οποίες από αδυναμίες τους με μία συγκροτημένη αναπτυξιακή οργάνωση, μπορούν να μεταστραφούν σε δυναμικές τους προοπτικές.

Επιθυμώ για μια ακόμα φορά να καλέσω την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων να στρέψει το βλέμμα της στην ουσιαστική προοπτική της νησιωτικής και ορεινής Ελλάδας. Στους αγώνες των ανθρώπων εκείνων που κρατούν τις σύγχρονες Θερμοπύλες.

Η πρότασή μου για τη συμπλήρωση του άρθρου 101 παρ. 4 βοηθά με δύο λέξεις κλειδιά στομέλλον: 

α) τον ρυθμιστικό σχεδιασμό της νομοθετικής πρωτοβουλίας, 

β) την εκτελεστική κρίση της διοίκησης και 

γ) τις αξιολογικές κρίσεις νομιμότητας της δικαστικής λειτουργίας που μέχρι σήμερα συνδυαστικά και μόνο στην «εθελοντική» αντίληψη περί καλής νομοθέτησης και συστηματικής συνταγματικής κρίσης μπορούν να ενεργοποιηθούν. Αυτές δεν είναι άλλες από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που είναι μεν σε ισχύ στο σύνολο του ενιαίου συνταγματισμού μας, ευρωπαϊκού και εθνικού, αλλά απαιτούν την ενεργητικότερη θετική αλλά και αποθετική παρουσία τους στις εγγυήσεις του κράτους.

Η διατύπωση που πιστεύω καλύπτει πληρέστερα και την αρχική πρόταση στην προτείνουσα Βουλή, που αναφέρεται γενικότερα σε μία «ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη» αλλά και που έρχεται και σε ευθεία έννομη ισορροπία τόσο με την παράγραφο 1 περί αποκεντρωμένης διακυβέρνησης του άρθρου 101, όσο και με τις διατάξεις του συναφούς άρθρου 106 παρ. 1 Η πρόταση αυτή είναι και σε απόλυτη συμμετρία και με θεμελιώδεις διατάξεις που ισχύουν στην Ενωσιακή έννομη τάξη.

To Άρθρο 5 παρ. 3 και 4 της Σ.Ε.Ε και το άρθρο 174 Σ.Λ.Ε.Ε. 

Αποτελούσε αυτή η Αναθεώρηση μια τεράστια ευκαιρία, με την προταθείσα-από εμένα-επαναδιατύπωση του άρθρου 101 παρ.4 να αναβαθμιστεί έστω εγγυητικά όλη η ένταση του νομοθετικού, του διοικητικού και δικαστικού ελέγχου μέτρων-παρεμβάσεων που αφορούν τις πλέον ευάλωτες περιοχές της ελληνικής επικράτειας δημιουργώντας μία εγγυητική εμπιστοσύνη προς τους πολίτες και τους κατοίκους αυτών το περιοχών. Θα λειτουργούσε ως ένα «φίλτρο ελεγξιμότητας» για δημοσιονομικά μέτρα, κοινωνικές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και δημόσιες πολιτικές.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προσωπική μου υποχρέωση έναντι της πατρίδας, των νησιών. που εκπροσωπώ και των κατοίκων που με την παρουσία τους και τους αγώνες τους δίνουν ζωή και προοπτική στην πλέον ευαίσθητη εθνικά περιοχή της χώρας όπως και να τοποθετήσει η Αναθεωρητική Βουλή τα πράγματα σε σχέση με τη συγκεκριμένη διάταξη να πω ότι οφείλουμε να εντείνουμε τον αγώνα για να επιστρέψει και η νησιωτική Ελλάδα στην κανονικότητα. Με την επαναφορά, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, σε όλα εκείνα που απέχουν τουλάχιστον 120 ν.μ. από τον Πειραιά, τη διευκόλυνση των μεταφορών, την ενίσχυση των κρίσιμων έργων υποδομής, την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας στα νησιά μας, με πλήρη συνείδηση των προοπτικών αλλά και των δυσκολιών του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως η αποτελεσματική ισότητα στην έκφραση των δικαιωμάτων και στη σύνθεση του δημοσίου συμφέροντος που είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε πρέπει να είναι αναλογική, με τη στοιχειοθέτηση κάθε δημόσιας απόφασης υπό τα αιτιώδη κριτήρια της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητας και ΟΧΙ με επιπλέον διακηρυκτικές διατάξεις.

Σας ευχαριστώ.

Close