Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δοθούν λύσεις στα κτιριακά προβλήματα των δικαστηρίων Ρόδου και Κω

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δοθούν λύσεις στα κτιριακά προβλήματα των δικαστηρίων Ρόδου και Κω

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δοθούν λύσεις στα κτιριακά προβλήματα των δικαστηρίων Ρόδου και Κω

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και  Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για το ΝΣ του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας. Κατά την ομιλία του ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα να ενσκήψει στα κτιριακά θέματα των δικαστηρίων στη Ρόδο και την Κω.

Επιχειρηματολόγησε επίσης για την ιστορική και πραγματική αναγκαιότητα σύστασης της δικαστικής αστυνομίας. 

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια, σε σχέση με το νομοσχέδιο, είναι τα ακόλουθα: 

«Ένα ακόμα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά από την επεξεργασία του στην αρμόδια Επιτροπή, έρχεται  προς ψήφιση και το οποίο επιδιώκει  να εκσυγχρονίσει αλλά  και να αντιμετωπίσει εμφανείς πρακτικές δυσχέρειες και δυσλειτουργίες στον χώρο της Δικαιοσύνης. 

Με την εισαγωγή του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, καθήκοντα που ασκούντο από το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και ιδιώτες ανατίθενται πλέον σε εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι καθήκοντα αστυνομικής φύσης αλλά  και καθήκοντα που απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις.

Με τις διατάξεις του ΝΣ μπαίνουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού που θα την στελεχώσει, η λειτουργική κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τομέων της, η ύπαρξη της αναγκαίας υπηρεσιακής συνοχής για την εκπλήρωση των σκοπών της. Συνολικά δε επιδιώκεται  όχι μόνον η βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος  για  καλύτερη και ποιοτικότερη απονομή δικαιοσύνης αλλά και  αποτελεσματικότερης και μεγαλύτερη ταχύτητα. 

Η δομή της Δικαστικής Αστυνομίας διαρθρώνεται κεντρικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη σύσταση της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» που αποτελείται από δύο τομείς τον πολιτικό και αστυνομικό τομέα. 

Η Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αποτελείται από την Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπαγόμενη στην ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαιρείται σε Τμήμα Πολιτικού Τομέα και Τμήμα Αστυνομικού Τομέα. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες που εδρεύουν σε δικαστήριο ή γενική επιτροπεία  και οι οποίες διαιρούνται σε πολιτικό και αστυνομικό τομέα.

Στον πολιτικό τομέα εντάσσονται αρμοδιότητες προκαταρκτικών, προανακριτικών και ανακριτικών πράξεων, παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. Στον αστυνομικό τομέα η αρμοδιότητα περιλαμβάνει την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων, την εκτέλεση αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, την ευταξία και την φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, την δικαστική συνδρομή, όπου υπάρχει ανάγκη την φύλαξη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Η Δικαστική Αστυνομία, για πολλά χρόνια ήταν ένα ζητούμενο . Συζητήσεις αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, στις αρχές του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το 2010 και  την περίοδο  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία είχε υιοθετήσει  νομικό κείμενο, και το οποίο απετέλεσε και τη βάση συζήτησης και για την σημερινή πρόταση. 

Η Δικαστική Αστυνομία, έρχεται σήμερα όχι μόνο ως διαχρονικό αίτημα, αλλά και ως μια ανάγκη της σημερινής πραγματικότητας,  για να αναδεχθεί  αρμοδιότητες, οι οποίες στην πραγματικότητα έπρεπε να ανήκουν στο χώρο της δικαιοσύνης, αλλά ρυθμιζόντουσαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το νομοθέτημα που ψηφίζουμε είναι ακόμα ένα  μεγάλο βήμα που γίνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση του στόχου με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών και την επιτάχυνσή της.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υιοθετούνται στο εθνικό δικαστικό σύστημα οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται επιτυχώς ήδη σε προηγμένα δικαστικά συστήματα υπολειτουργούν ήδη στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο και με την παρατήρηση αυτή δηλώνω ότι το υπερψηφίζω.»

Close