Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής για την Μετάπτωση του Κτηματολογίου της Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής για την Μετάπτωση του Κτηματολογίου της Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στην Ολομέλεια της Βουλής για την Μετάπτωση του Κτηματολογίου της Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης με την ομιλία του στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το Νομοσχεδίου του Υπουργείου  Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές», επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «Κάνουμε το πρώτο και αναγκαίο βήμα για την μετάπτωση του Κτηματολογίου Ρόδου-Κω και Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο που είναι μια υψίστης σημασίας διαδικασία για την ασφάλεια των συναλλαγών στα Δωδεκάνησα ». 

Ο βουλευτής πριν την έναρξη της ομιλίας του έκανε μνεία στη θλιβερή επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Επεσήμανε επίσης με την κατάργηση του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου  είναι αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση  υπέρ των αληθινών διαχρονικά ιδιοκτητών των ακινήτων εκτός της παραλίας βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Η ομιλία του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην εθνική αντιπροσωπεία είναι η ακόλουθη:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για τη σημερινή θλιβερή επέτειο θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τον σεβασμό μου στην μνήμη των 350.000 αδικοχαμένων Ποντίων αδελφών μας και να δηλώσω ότι, έχουμε εθνικό χρέος, να συνεχίσουμε τον αγώνα για την  διεθνή αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Αθάνατοι.

Εκατό και πλέον χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εφαρμογή του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, που τέθηκε σε εφαρμογή με το Ιταλικό Κυβερνητικό Διάταγμα 132/1.9.1929 και του οποίου οι διατάξεις διατηρήθηκαν, μετά την ενσωμάτωση τη; Δωδεκανήσου, ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και μάλιστα ως δημοσίας τάξεως διατάξεις με τον ν. 510/1947. Απετέλεσε ένα τοπικής ισχύος νομοθέτημα που δημιούργησε και σπουδαία νομολογία, εδραιώνοντας έτσι δικαιώματα τέτοια που συνετέλεσαν στην ασφάλεια των συναλλαγών. Ήταν στην ουσία η εφαρμογή από τότε Κτηματολογίου στα νησιά Ρόδο-Κω και στις περιοχές Λακκί και Ξηρόκαμπος Λέρου, το οποίο εφαρμόστηκε για να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του κατακτητή με την στοχευμένη ενσωμάτωση στην κυριότητα του Ιταλικού Δημοσίου ακινήτων των προγόνων μας. 

Ένα από τα μέσα αυτά ήταν και το άρθρο 3, όπως αυτό ισχύει δυστυχώς και σήμερα του Κτηματολογικού Κανονισμού, που ορίζει ότι ο αιγιαλός εξίκνειται  μέχρι του ορίου του μεγίστου συνήθους χειμερίου κύματος επί πλέον δε, έξω των αστικών κέντρων, σε μία ζώνη 12 μέτρων από αυτό το όριο, η δε θαλάσσια παραλία μέχρι των ορίων κάθε άλλης δημοσίας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Για την αποκατάσταση της ισότητας και της συνταγματικής τάξης είναι αναγκαία η ρητή ενοποίηση της νομοθεσίας περί οριοθέτησης του αιγιαλού με την κατάργηση της πρόβλεψης της ζώνης των 12 αυτών μέτρων ώστε να εφαρμόζεται ενιαία σε όλη την επικράτεια ο τρόπος καθορισμού του αιγιαλού που προβλέπεται  στο άρθρο 1 του ν. 2971/2001. Κάτι που ελπίζω να υλοποιηθεί οριστικά και με την κατάλληλη επεξεργασία, από τα συναρμόδια υπουργεία, σ΄ένα από τα επόμενα νομοθετήματα. Το οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς που παρά τα δεινά κρατήθηκαν, αντιστάθηκαν, δημιούργησαν για τα Δωδεκάνησα και την Ελλάδα. Στην προσπάθεια αυτή βάζω στην πρώτη γραμμή και τον εαυτό μου μέχρι την οριστική τους δικαίωση.

Σκοπός και αντικείμενο των ρυθμίσεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η ένταξη των περιοχών, στις οποίες η δημοσιότητα των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, δηλαδή της Ρόδου - Κω και Λακκίου Λέρου στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου που υποστηρίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και συγκεκριμένα  η ρύθμιση της διαδικασίας καταγραφής των νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών, η πρόβλεψη διατάξεων για δικαιώματα εγγραπτέα στον Κτηματολογικό Κανονισμό που δεν καταχωρίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και η θέσπιση διατάξεων για την προσωρινή στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται την προσαρμογή και την καταχώρηση στο σύστημα του εθνικού κτηματολόγιο των τηρουμένων  στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου– Κω– Λέρου στοιχείων (άρθρα 3-10)

Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής είναι :

α. Η καταχώρηση της ενεργούς νομικής πληροφορίας 

β. Σε κάθε ακίνητο και κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο αντιστοιχεί ένα κτηματολογικό φύλλο,

γ. Πληροφορίες που καταχωρίζονταν στις κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, αλλά δεν αντιστοιχούν στη συλλεγόμενη και καταχωριζόμενη στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου πληροφορία, όπως, ιδίως, οι προβλεπόμενες στο οθωμανικό δίκαιο και διατηρηθείσες στον Κτηματολογικό Κανονισμό διακρίσεις των ακινήτων, δεν μεταφέρονται, αλλά διατηρούνται υπό μορφή αρχείου. 

δ. Για τις κοινόχρηστες και λοιπές ειδικές εκτάσεις τηρείται η κωδικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. 

ε. Για τη δημιουργία των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά διαγράμματα και η προσαρμογή των ορίων σύμφωνα με την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση, εφόσον δεν υφίστανται περί αυτών αμφισβητήσεις μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών. 

στ. Εφαρμόζονται ενιαία κτηματολογική καταγραφή των γηπέδων (γαιών) και των κτισμάτων (οικοδομών) υπό τη μορφή γεωτεμαχίου και σύνδεση αυτών με τις μερίδες οικοδομών του Κτηματολογικού Κανονισμού υπό τη μορφή αρχείου. 

Στο κτηματολογικό φύλλο καταχωρίζεται ως δικαιούχος το πρόσωπο που εμφανίζεται στην οικεία μερίδα του ακινήτου, ακόμη και αν κατά τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώνεται ο θάνατός του. 

Κατά την εκπόνηση των εργασιών προσαρμογής, στα τρία Κτηματολόγια εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα καταχώρισης που τους υποβάλλονται και ενημερώνουν τα τηρούμενα βιβλία 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής, τα αρχεία δημοσιοποιούνται με δημόσια ανάρτηση. Προβλέπεται μάλιστα διαδικασία διόρθωσης. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, πραγματοποιείται η τελική αναμόρφωση των αρχείων. Ακίνητα που και μετά την αναμόρφωση συνεχίζουν να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» καταχωρίζονται ως ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 9)

Με διαπιστωτική πράξη του Φορέα κηρύσσονται η περαίωση της προσαρμογής και η μετάπτωση των περιοχών στις οποίες ίσχυε ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Μετά την έκδοση της πράξης, η επεξεργασία και η καταχώριση των εισερχόμενων εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου διενεργούνται μόνο ηλεκτρονικά, παύουν δε να ενημερώνονται τα τηρούμενα έως τότε έντυπα βιβλία. Στο τρίτο κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού των κτηματολογικών γραφείων και στελέχωσης των υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήματος Κω(άρθρο 11)

Το δεύτερο μέρος του ΝΣ στο κεφάλαιο Α’ και συγκεκριμένα στα άρθρα 12-15 προβλέπει διατάξεις για τη διασύνδεση ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» και την καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα αλλά και λοιπές διατάξεις.

Στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), προστίθεται νέο άρθρο 3Α όπου με την πρώτη παράγραφο θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν. 344/1976 (Α΄143) και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Σκοπός του Συστήματος είναι η αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των αλφαβητικών ευρετηρίων και των κτηματολογικών βιβλίων που τηρούνται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με την ημερομηνία θανάτου, τον αριθμό και την εκδούσα αρχή των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου των φερόμενων ως δικαιούχων δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και των προσώπων των οποίων η αίτηση διόρθωσης έχει σημειωθεί ως εκκρεμής. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που έχουν σημειωθεί ως κληρονόμοι στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δεν μπορούν να επιχειρήσουν εγκύρως καμία πράξη διάθεσης του εγγραπτέου δικαιώματος, πριν από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 1193, 1195, 1198 και 1199ΑΚ (άρθρο 12).

 Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνον αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου. Με τον τρόπο αυτό , διασφαλίζεται η δημόσια πίστη των τρίτων που εμπιστεύονται το φαινόμενο δικαίου που δημιουργούν οι κτηματολογικές εγγραφές και εξυπηρετείται η ασφάλεια των συναλλαγών. 

Στο Κεφάλαιο Β’ ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού και λειτουργίας Κτηματολογίου (άρθρα 16-19), ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων (άρθρο 20) και για τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Το Γ’ Κεφάλαιο αφορά ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρα 22-29)

Ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα για χρήση σε φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού φορέα.

Προβλέπει τη λύση του συμφώνου συμβίωσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, κατ΄αντιστοιχίαν με τα ισχύοντα για το άυλο συναινετικό διαζύγιο και ρυθμίζει λεπτομερέστατα την ψηφιακή διαδικασία λύσης. 

Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης κατασκευών κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωματικών αποστολών, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και έχει χορηγηθεί για αυτές εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή/και λήψης. 

Το Γ’ Μέρος πραγματεύεται επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδίότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρα 30-31)

Με το άρθρο 30 επιλύονται τα προβλήματα και αίρονται οι αρνητικές συνέπειες για τους κατοίκους και ιδιοκτήτες της περιοχής αρμοδιότητας του άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας, που δημιουργήθηκαν μέχρι την 27 Μαρτίου 2014, από τις παραλείψεις της Υποθηκοφύλακα για τις οποίες παραπέμφθηκε και καταδικάστηκε από τα αρμόδια ποινικά Δικαστήρια. 

Με το άρθρο 31 εισάγεται νέα ρύθμιση με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα το ευεργέτημα πενίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας να υποβάλει αίτηση ανάκλησης σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή του, περαιτέρω δε προβλέπεται η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω αίτησης ανάκλησης 

Το Δ΄ Κεφάλαιο (άρθρα 32-33) έχει εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις ειδικότερα δε για τα ισχύοντα σχετικά με την χρησικτησία στις περιοχές που εφαρμοζόταν ο κτηματολογικός κανονισμός Δωδεκανήσου. Στην παρ.1 του άρθρου 33 προβλέπεται ότι από τη στιγμή περάτωσης των διαδικασιών προσαρμογής με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης παύουν να ισχύουν για το μέλλον οι διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου και ορίζεται ότι στις περιοχές ισχύος του Κανονισμού από το χρονικό σημείο αυτό και στο εξής θα εφαρμόζεται η νομοθεσία για την σύσταση εμπράγματων και λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων των φυσικών και νομικών προσώπων, του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, η μετάπτωση του Κτηματολογίου Ρόδου-Κω και Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια υψίστης σημασίας διαδικασία για την ασφάλεια των συναλλαγών στα Δωδεκάνησα, με αρκετές δυσκολίες που στην πορεία θα κληθούμε αρκετές φορές να παρέμβουμε για να ξεπεραστούν. Κάνουμε όμως το πρώτο και αναγκαίο βήμα. Υπό το πρίσμα αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε το υπό εξέταση ΝΣ.

Σας ευχαριστώ ».

Close