ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΔΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Μάνος Κόνσολας, και η Μίκα Ιατρίδη, παράλληλα με τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες που ο καθένας ανέπτυξε, ανέλαβαν μια νέα από κοινού πρωτοβουλία καταθέτοντας κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Τουρισμού, στην οποία καταθέτουν τις προτάσεις τους για τις διατάξεις του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση , και με τις οποίες περιέρχονται, αναγκαστικά, όλες οι ιαματικές πηγές, που ανήκουν σε Δήμους σε μια νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.

Παράλληλα καταθέτουν μια πρόταση, που στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια και δίνει διέξοδο.

Η πρόταση αυτή είναι:

  • Ο διαχωρισμός των περιπτώσεων υποχρεωτικής ένταξης στη νέα ανώνυμη εταιρεία, όλων των ιαματικών πηγών που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση.
  • Η εξαίρεση των ιαματικών πηγών, που ήδη λειτουργούν και έχουν αξιοποιηθεί από τους Δήμους και των ιαματικών πηγών, για τις οποίες υπάρχει σε εξέλιξη ή στο στάδιο του σχεδιασμού επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση τους ή για την αναζήτηση ιδιώτη-επενδυτή.
  • Ο καθορισμός ενός χρονικού ορίου, πέραν του οποίου και εφόσον δεν προχωρήσει η αξιοποίηση τους από τους Δήμους να περιέλθουν στη νέα εταιρεία.

Κάνοντας ειδική αναφορά στις Πηγές της Καλλιθέας στη Ρόδο αλλά και στις ιαματικές πηγές Κω, Νισύρου και Καλύμνου, οι τρεις βουλευτές καταθέτουν παράλληλα και μια τεκμηριωμένη πρόταση που δίνει διέξοδο.

Επισημαίνουν ότι ουδείς θα είχε αντίρρηση για την ένταξη ιαματικών πηγών σε αυτή τη νέα εταιρεία, όταν πρόκειται για ιαματικές πηγές που παραμένουν αναξιοποίητες ή υπάρχει αδυναμία των Δήμων να τις αξιοποιήσουν .

Θα πρέπει όμως να υπάρχει εξαίρεση και διαχωρισμός για τις ιαματικές πηγές που έχουν ανακαινιστεί και λειτουργούν, με δαπάνες των δήμων ή για αυτές που υπάρχει ήδη επιχειρησιακό σχέδιο ή βρίσκονται στη διαδικασία αξιοποίησης και αναζήτησης ιδιώτη επενδυτή.

Τονίζουν ότι είναι πολύ πιθανό να προκύψουν δυσεπίλυτα νομικά προβλήματα (από προσφυγές των Δήμων στη Δικαιοσύνη) στην περίπτωση που επιλεγεί η οριζόντια ρύθμιση χωρίς διαχωρισμό.

Παράλληλα αναφέρουν ότι θα ήταν ολέθριο αντί να συνεχίσουν να λειτουργούν ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις (όπως οι Πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο) ή να διεκδικήσουν πρόσθετους πόρους αξιοποίησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, να οδηγηθούν σε αδιέξοδο και με δεδομένο ότι τα χρονικά όρια για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περιορισμένα.

Close