Ικανοποίηση για την περαιτέρω παράταση των προθεσμιών για ενστάσεις στους Δασικούς χάρτες και Κοινοβουλευτικές Αναφορές για την στελέχωση Π.Υ.Τ. Δωδεκανήσου και για την πρόσληψη ειρηνοδικών από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Δ΄ Τάξεως 2014

Ικανοποίηση για την περαιτέρω παράταση των προθεσμιών για ενστάσεις στους Δασικούς χάρτες και Κοινοβουλευτικές Αναφορές για την στελέχωση Π.Υ.Τ. Δωδεκανήσου και για την πρόσληψη ειρηνοδικών από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Δ΄ Τάξεως 2014

Ικανοποίηση για την περαιτέρω παράταση των προθεσμιών για ενστάσεις στους Δασικούς χάρτες και Κοινοβουλευτικές Αναφορές για την στελέχωση Π.Υ.Τ. Δωδεκανήσου και για την πρόσληψη ειρηνοδικών από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού Δ΄ Τάξεως 2014

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης για την αποδοχή αιτήματος που διατύπωσε στα συναρμόδια Υπουργεία, για την παράταση της προθεσμίας των ενστάσεων για τους Δασικούς χάρτες και έλαβε την διαβεβαίωση για την 31η Ιουλίου 2022.

Εξάλλου ο βουλευτής Δωδεκανήσου κατέθεσε δύο Κοινοβουλευτικές Αναφορές. Η πρώτη, αφορά την από 23/06/2022 επιστολή του κ. Δημήτρη Καπετάνου Αν. Προϊσταμένου ΠΥΤ Δωδεκανήσου σχετικά με την στελέχωση της ΠΥΤ στη Ρόδο. Η δεύτερη αφορά το αίτημα πρόσληψης των υποψηφίων Ειρηνοδικών διαγωνισμού 2014.

Close