Βασίλης Α. Υψηλάντης: Να επιτραπεί η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων έστω και σε διαφορετική τοποθεσία σε ξενοδοχειακές και βιοτεχνικές μονάδες των νησιών»

Βασίλης Α. Υψηλάντης: Να επιτραπεί η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων έστω και σε διαφορετική τοποθεσία σε ξενοδοχειακές και βιοτεχνικές μονάδες των νησιών»

Βασίλης Α. Υψηλάντης: Να επιτραπεί η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων έστω και σε διαφορετική τοποθεσία σε ξενοδοχειακές και βιοτεχνικές μονάδες των νησιών»

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου, Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης, συμμετέχοντας στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών και στη συζήτηση και έγκριση Έκθεσης της υποεπιτροπής ζήτησε: 1) να προχωρήσει η Βουλή των Ελλήνων στην εκπόνηση Λευκής Βίβλου για τη Νησιωτικότητα και 2) υποστήριξε την ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων έστω και σε διαφορετικό τόπο (εκτός νησιών), από ξενοδοχειακές και βιοτεχνικές νησιωτικές μονάδες, για να αντιμετωπιστεί το υπέρογκο ενεργειακό κόστος από τη λειτουργία τους.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, υποστήριξε την ανάγκη, όπως το Κοινοβούλιο, εκπονήσει Λευκή Βίβλο για τη Νησιωτικότητα, δεδομένου ότι ο βαθμός νησιωτικότητας ποικίλει από νησί σε νησί με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικές οι ανάγκες των νησιών.

Έτσι θα δημιουργηθεί ένας δεσμευτικός «μπούσουλας» για το κράτος, ώστε να εφαρμόσει συνεκτική νησιωτική πολιτική και να λάβει μέτρα. Παραδειγματικά ,αναφέρθηκε τέλος, στην εθνική ανάγκη ειδικής στήριξης των νέων, που αποφασίζουν να εγκατασταθούν ή να παραμείνουν και να δημιουργήσουν οικογένεια στα νησιά κάτω των 3.500 κατοίκων.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά ουσιαστικά και την κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε σήμερα σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά για τις ξενοδοχειακές και βιοτεχνικές νησιωτικές επιχειρήσεις.

Close