Βασίλης Α. Υψηλάντης: «Η πρώτη, μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης, κωδικοποίηση των διατάξεων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων με επίκεντρο τον πολίτη που δικαιούται εύληπτα και ξεκάθαρα να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.»

Βασίλης Α. Υψηλάντης: «Η πρώτη, μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης, κωδικοποίηση των διατάξεων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων με επίκεντρο τον πολίτη που δικαιούται εύληπτα και ξεκάθαρα να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.»

Βασίλης Α. Υψηλάντης: «Η πρώτη, μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης, κωδικοποίηση των διατάξεων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων με επίκεντρο τον πολίτη που δικαιούται εύληπτα και ξεκάθαρα να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.»

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής για το ΝΣ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων». Αναφέρθηκε ειδικότερα στις κυριότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου που εστιάζουν α) στην απάλειψη των αρμοδιοτήτων που έχουν καταργηθεί ή διαδικασιών και εννοιών, που είτε είναι πλέον παρωχημένες είτε έχουν ενσωματωθεί με διαφορετικό περιεχόμενο σε νεότερες διατάξεις, β) στην προσαρμογή, με την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και των αρμοδιοτήτων τους μετά και τη θεσμοθέτηση της ΑΑΔΕ, γ)στην κατάργηση των διατάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από τη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου ή έχουν εξαντλήσει το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο, δ) στις διατάξεις, δυσμενείς για τους πολίτες που καταργούνται όπως η προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο, το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής και κωδικοποιούνται και εισάγονται σημαντικές εξαιρέσεις από τις κατασχέσεις.

Close