ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτησή του, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, έλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής, κ. Βασίλης Υψηλάντης, σχετικά με την ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων που αφορούν τους υποψήφιους μουσικών σπουδών.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις σχολές ή τμήματα για την εισαγωγή, στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, για να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος, πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην αίτηση-δήλωση που υπέβαλε. Οι σχολές και τα τμήματα, με ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα στην περίπτωση των μουσικών σπουδών είναι:

1. Μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ/ Μουσικών σπουδών του ΑΠΘ σε δύο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

2. Μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξετάζονται στα μαθήματα α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα απαιτείται και η εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά».

Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με συγκεκριμένους συντελεστές.

Όσο δε αφορά την εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2020-2021, έχει αφαιρεθεί η 4η ομάδα ερωτημάτων κατά την εξέταση στο αντικείμενο της μουσικής γνώσης στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και έχει γίνει ανακατανομή των μονάδων τους στα ερωτήματα της 3ης ομάδας.

Close