Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δωδεκανήσου για τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου

Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δωδεκανήσου για τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου

Απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δωδεκανήσου για τη λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης κατέθεσε στις 10/06/2022 Κοινοβουλευτική Αναφορά, μετά από Επιστολή του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου για την κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου στη Ρόδο.

Επ΄ αυτής ο Βουλευτής έλαβε την από 14/07/2022 εμπεριστατωμένη απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες και η συνδρομή του Υπουργείου στα θέματα του Δικαστικού Μεγάρου της Ρόδου.

Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εμφαίνετε ότι παρά το γεγονός, ότι από τις 24/08/2021 υπάρχει κινητικότητα για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του Δικαστικού Μεγάρου της Ρόδου, εντούτοις καμία συνολική αντιμετώπιση αποκατάστασης του δεν έχει προχωρήσει παρά μόνον ενέργειες άμεσης λήψης μέτρων ασφάλειας.

Ο Βουλευτής επιφυλάσσεται, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου να συντονίσει τις προσπάθειες, προκειμένου να λειτουργεί στη Ρόδο Δικαστικό Μέγαρο αντάξιο της συνεισφοράς της Ρόδου στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Εξάλλου στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι το Εφετείο Δωδεκανήσου έχει επιχορηγηθεί από το έτος 2020 μέχρι και σήμερα με το συνολικό ποσό των 506.700,00€ και πέραν αυτών από το ΤΑΧΔΙΚ με επιπλέον ποσό των 26.251,77€ για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής, επίπλων, προστατευτικών πλαισίων και κλιματιστικών μηχανημάτων.

Close